Miljövärderingar och krav

Att hålla naturen ren är viktigt för oss. Därför uppfyller redan över 90 % av våra bussar Euro 5 och 6-kraven.
Genom att investera i moderna bussar försedda med miljövänliga motorer minimerar vi våra bussars partikel-, kolmonoxid- och kväveoxidutsläpp. Tabellen nedan visar hur utsläppen reducerats i de modernare motorerna.

De olika Europeiska utsläppsnormerna som gäller för bussar är: