Svartbäck, ny rutt på onsdagar för servicelinjen Passeli fr.o.m. 9.6

Ringlinje

Fr.o.m  9.6 kör Passeli en ny rutt till Svartbäck varje onsdag.
Rutten körs endast enligt förhandsanmälningar. Bussen vänder tillbaka då alla som har beställt skjuts är i bilen.

Tidtabell: kl 8.30 från Svartbäck till Borgå och kl 12.15 tillbaka
Förhandsbeställningarna vard kl 7.30-9.00 och 12.30 -ca 15.45 / tel: 040 4838 838, gärna föregående dag före kl. 15.00.